ตรวจเครน ที่ไหนดี

ตรวจเครนที่ไหนดี

ตรวจเครนต้องตรวจสอบโดยบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้ตรวจสอบ

การตรวจเครนหรือตรวจปั้นจั่นนั้น ปจ.1 ปจ.2 กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีปั้นจั่นจะต้องทำการตรวจสอบดังนี้

1. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
– ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
– มากกว่า 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

2. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่น ๆพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
– ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 1 ปีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
– มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
– มากกว่า 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

3. ปั้นจั่นที่ไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยก

4. ปั้นจั่นที่หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนหรือซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ให้ทดสอบใหม่ก่อนการใช้งาน

น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบเครน
วิศวกรต้องทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่น ตามอายุการใช้งาน

1. ปั้นจั่นใหม่
– ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่า
– ขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตันจากพิกัดยกอย่างปลอดภัย

2. ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว
– ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
– กรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยกในการทดสอบ

แล้วเราควรจะเลือกตรวจเครนที่ไหนดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการมาตรฐานมากขนาดไหนบริษัทรับตรวจเครนที่เราจะต้องดูเพื่อเลือกใช้บริการจะต้องมีมาตรฐาน iso 9001 และอาจจะดูว่ามีลูกค้าที่ใช้บริการมากน้อยเพียงใดสิ่งเหล่านี้เป็นตัวยืนยันในเบื้องต้นได้ระดับหนึ่ง ตรวจเครน ปจ.1 ปจ.2 กับบริษัทที่ทำงานละเอียดและทำการตรวจสอบเครนหรือทดสอบเครนโดยวิศวกรเครื่องกลไม่ใช่ช่างหรือคนอื่นมาทำการตรวจแทนและออกใบรับรองให้โดยที่ตัววิศวกรไม่ได้ไปหน้างานเองแบบนี้เราอาจจะได้ราคาตรวจเครนที่ถูกแต่จะไม่มีคุณภาพและที่สำคัญนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกด้วย

หากคุณกำลังมองหาบริษัทรับตรวจเครน เซฟสิริ เป็นบริษัทรับตรวจเครนที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ iso 9001 จากประเทศอังกฤษ และ มีลูกค้าชั้นนำระดับประเทศที่ใช้บริการอยู่มากกว่า 1000+ บริษัท ทุกขั้นตอนการทำงานตรวจสอบและทดสอบเครนนั้นวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้ตรวจสอบเองในทุกขั้นตอนหากสนใจสามารถติดต่อได้ทางที่อยู่และเบอร์โทรด้านล่าง