ทดสอบการยกเครน การทดสอบเครน

ทดสอบการยกเครน

การทดสอบเครนจะต้องทำการทดสอบการยกโดยวิศวกรเครื่องกลหลายครั้งที่เรามักจะพบว่าผู้ตรวจเครนนั้นทำการตรวจโดยไม่ได้ทดการทดสอบการยกนั้นเป็นการทำที่ผิดกฎหมายหากเราจ้างบริษัทตรวจเครนมาเพื่อทำการตรวจปั้นจั่นจะต้องมีการทดสอบพิกัดการยกทุกครั้งจึงจะถือว่าการตรวจสอบเครนนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องวันนี้จะมาบอกว่าการทดสอบเครนหรือการทดสอบพิกัดการยกมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

  1. น้ำหนักที่จะทดสอบจะต้องเป็นน้ำหนักที่เอาน้ำหนักสูงสุดที่เรากำหนดให้ยกแล้วคุณ 1.25 เข้าไปเราก็จะได้น้ำหนักที่ต้องเตรียมไว้สำหรับทดสอบการยก
  2. การทดสอบการยกวิศวกรจะต้องทำการทดสอบด้วยตนเอง
  3. วิศวกรจะต้องถ่ายภาพขณะทำการทดสอบหรือทดสอบการยกเพื่อเป็นหลักฐานและเอาภาพถ่ายดังกล่าวลงไปในรายงาน จป.1 ด้วย
  4. การทดสอบการยกวิศวกรจะต้องตรวจสอบว่าเบรคของเครนไหลหรือไม่
  5. ต้องทำการกั้นพื้นที่ทุกครั้งที่ทำการตรวจสอบหรือทดสอบการยก

การตรวจเครนและทดสอบเครนเราควรถือโอกาสนี้ทำการบำรุงรักษาเครนไปด้วยจะได้ไม่เสียเที่ยวเพราะการตรวจเครนจะต้องหยุดใช้งานเครนเพื่อทกการทดสอบ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

บริการช่วยเหลือ/ติดต่อโทร 065 – 441 – 9324 (คุณ บี)

เพิ่มเพื่อน