การตรวจสอบปั้นจั่น ปจ.1 ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การเริ่มต้นตรวจปั้นจั่น ปจ.1 ให้ถูกต้องเริ่มต้นอย่างไร

ปั้นจั่น หรือ ปจ.1 นั้นควรได้รับการตรวจสอบและทดสอบพิกัดการยกอย่างปลอดภัยโดยวิศวกรเครื่องกลเพื่อรับรองปั้นจั่นว่าสามารถทำงานหรือยกได้อย่างปลอดภัย การที่เราจะทำการตรวจสอบ ปจ.1 นั้นเราจะต้องดูก่อนว่าปั้นจั่นของเรานั้นเข้าข่ายตามหัวข้อไหนของกฎหมายเพราะกฎหมายการตรวจสอบเครนนั้นจะระบุให้เครนหนักเท่านั้นต้องตรวจสอบทุกๆความถี่เท่าไรหลังจากนั้นจึงทำการตรวจสอบเครน

การตรวจสอบเครน ปจ.1 หรือ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ สิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือจะต้องทำการทดสอบการยกโดยการนำโหลดหรือลูกตุ้มมาทดสอบการยกน้ำหนักที่ใช้ทดสอบจะต้องเป็ไปตามที่มาตรฐานกฎหมายระบุเช่นจะต้องมีค่าน้ำหนักที่ทดสอบหรือโหลด 1.5 เท่าของน้ำหนักจริงที่ใช้ในการยกสูงสุด

ตัวอย่างปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ปจ.1 เช่น

  • Over Head Crane แบบรางเดี่ยว
  • Over Head Crane แบบรางคู่
  • Low Head Craner Head Crane Single Girder
  • Mono Rail Crane
  • Single Leg Gantry Crane

เป็นต้น

สิ่งที่ต้องดูในการตรวจปั้นจั่น ปจ.1 คือ

  1. ผู้ที่ตรวจจะต้องเป็นวิศวกรเท่านั้นไม่สามารถใช้ช่างมาตรวจสอบแทนได้ ทีมช่างสามารถเป็นผู้ช่วยได้แต่วิศวกรจะต้องมาตรวจสอบด้วยตนเอง
  2. การตรวจ ปจ.1 จะต้องทดสอบพิกัดการยก (โหลดเทส) ทุกครั้งไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดกฎหมายหรือตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
  3. จะต้องมีภาพถ่ายวิศวกรถ่ายรูปคู่หน้างานจริงและขณะทำการทดสอบเพื่อเป็นหลักฐาน
  4. วิศวกรหลังตรวจสอบเสร็จจะต้องออกรายงาน จป.1 ให้กับลูกค้าพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

 

สรุป: 

ทั้งหมดที่เกล่ามานั้นเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจสอบเครน ปจ.1 ให้ลูกค้าไม่ถูกวิศวกรหรือบริษัทตรวจสอบเครนนั้นบริการไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ว่าจ้างจึงควรจะต้องทำการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง

 

หากสนใจตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรและอีเมล์ด้านล่างเราพร้อมบริการตรวจเครนโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เรายังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 คุณภาพในการบริหารจัดการเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการเรานั้นสามารถตรวจสอบได้อบ่างละเอียดอีกด้วย

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

บริการช่วยเหลือ/ติดต่อโทร 065 – 441 – 9324 (คุณ บี)

เพิ่มเพื่อน