ความสำคัญของ ปจ.2 สำหรับผู้รับเหมาที่ให้บริการรถเฮี๊ยบ โมบายเครน

ปจ.2 คือ ใบอนุญาตใช้งานเครนเคลื่อนที่ตามที่กฎหมายกำหนด […]