การตรวจสอบปั้นจั่น ปจ.1 ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การเริ่มต้นตรวจปั้นจั่น ปจ.1 ให้ถูกต้องเริ่มต้นอย่างไร […]