• ตรวจเครน , ตรวจปั้นจั่น , ตรวจ ปจ1 ปจ2 ทุกชนิด

  โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ ตามหลักมาตรฐานสากล

  ตรวจเครนและจัดทำรายงาน
ISO 9001

ทีมวิศวกรของเรา คือทีมของคุณ

การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นได้รับการควบคุม
และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

FS 718832

บริการตรวจเครนเพื่อให้เครนหรือปั้นจั่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยจึงมีความจำเป็นที่จะต้อง ตรวจปั้นจั่น ตามกฎหมายพร้อมทั้งทำการทดสอบการยก (Load test) โดยวิศวกรตามที่กฎหมายกำหนด

ทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์ตรง

อุปกรณ์ที่เราใช้ในการตรวจสอบมีแม่นยำผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 9001 / ISO/IEC 17025

โทร 065 – 441 – 9324 (คุณอุ้ย)

ได้รับความไว้วางจากลูกค้าชั้นนำ

มากกว่า 1,000 รายการตรวจสอบเครนในปี 2020

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการตรวจรับรองปั้นจั่นทุกชนิดพร้อมออกใบรับรอง ปจ.1 ปจ.2 โดยวิศวกรเครื่องกล

ตรวจรับรองเครน เหนือศีรษะ ปจ.1 ทุกชนิด

โหลดเทส (Load Test) พร้อมออกใบรับรองตามที่กฎหมายกำหนด

อุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ

สลิงเหล็ก galvanize wire rope สลิงเส้นใยสังเคราะห์ synthetic sling ชุดโซ่ยก lifting chain อายโบลท์ eye bolt แช็คเคิล shackle แบบตัวดี, แบบโบว์และแบบใช้งานกับสลิงเส้นใยสังเคราะห์แบบแบน D shackle, Bow shackle and Webbing sling shackle เพลทแคลมป์ plate clamp ห่วงคล้องตะขอยกแบบเดี่ยว master link ห่วงคล้องตะขอยกแบบชุด master link assembly ฯลฯ เป็นต้น

อุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ

ตรวจสอบ และ ทดสอบอุปกรณ์ช่วยยก

(Standard Lifting Equipment)

ซ่อมบำรุงรักษา มาตรฐานสากล

ทำความสะอาดบำรุงรักษาเพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ตรวจเครนชนิดโมบายเครน

ตรวจรับรอง ปจ2 โมบายเครน ทุกชนิด

       ตรวจปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ปจ2 โมบายเครน รถเฮี๊ยบ พร้อมออกใบรับรอง          โดยวิศวกรสามัญเครื่องกล

ตรวจเครน รถเฮี๊ยบ รถบรรทุกติดเครน

โหลดเทสหน้างานจริงตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งออกข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ตรวจเครน-ปจ2(รถเฮี๊ยบ)
ตรวจเครนโดยวิศวกรเครื่องกล

พร้อมคำแนะนำปรับปรุงแก้ไข

ตรวจทาวเวอร์เครน ทุกชนิด

ตรวจ ปจ.1

ตรวจเครนชนิดอยู่กับที่

ความถี่ในการตรวจปั้นจั่น

1. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง

 • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือน
 • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

2. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่น ๆ

 • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 1 ปี
 • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือน
 • พิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด มากกว่า 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

3. ปั้นจั่นที่ไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยก

4. ปั้นจั่นที่หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนหรือซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ให้ทดสอบใหม่ก่อนการใช้งาน

น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบเครน

วิศวกรต้องทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่น ตามอายุการใช้งาน

1. ปั้นจั่นใหม่

 • ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่า
 • ขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตันจากพิกัดยกอย่างปลอดภัย

2. ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

 • ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • กรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยกในการทดสอบ

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

065 - 441 - 9324 คุณพิมพ์

Services Throughout Thailand

ผู้ให้บริการช่วยเหลือ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ประหยัดเวลาโดยการขอการ
สนับสนุนทางออนไลน์ เราจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้กับคุณ

เริ่มต้นใช้งาน

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ เซฟสิริ

Copyright © 2020 Safesiri Thailand. สงวนสิทธิ์ทุกประการ